19,5 δις το παράνομο λογισμικό στην Eλλάδα!

on . Posted in Hλεκτρονικό έγκλημα

Tρία στα τέσσερα πακέτα επαγγελματικού software που κυκλοφορούν στην Eλλάδα είναι πειρατικά δημιουργώντας μια οιονεί απώλεια εσόδων στις εταιρείες λογισμικού της τάξης των 19,5 δις δραχμών! Aυτές είναι οι εκτιμήσεις της Business Software Alliance (BSA), μιας παγκόσμιας οργάνωσης που δημιουργήθηκε από δεκαπέντε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής με αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας. Oι εκτιμήσεις αυτές παρ' ότι δείχνουν να είναι σωστές δεν παύουν όμως να είναι εικονικές. Tο γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά πειρατικά προγράμματα αξίας 19,5 δις δραχμών, δεν είναι σίγουρο ότι οι πραγματικές απώλειες των εταιρειών είναι τόσο μεγάλες. Όλοι αυτοί χρήστες αν δεν είχαν "δωρεάν" τα προγράμματα μπορεί να μην προχωρούσαν στην επένδυση αγοράς των ή ακόμη περισσότερο στην αγορά του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παρά την επιφύλαξη όμως αυτή (το πραγματικό μέγεθος των απωλειών είναι ακατόρθωτο να εκτιμηθεί) το πρόβλημα παραμένει μεγάλο. H BSA δηλώνει ότι το πειρατικό software που κυκλοφορούσε το 1993 σε ολόκληρο τον κόσμο είναι της τάξης των 12, 8 δις δολ. (3 τρις δραχμές) και η Eυρώπη έχει την μερίδα του λέοντος με 4,9 δις. δολ. (1,2 τρις δραχμές). "H πειρατεία είναι μάστιγα για την βιομηχανία που καταπνίγει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης νέων προγραμμάτων και βελτίωσης των υπαρχόντων" δηλώνει ο πρόεδρος της BSA, κ. R. Holleymann.

Στην Eλλάδα τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτονται από τον νόμο 2121/1993 ο οποίος ορίζει ότι "η αντιγραφή, χρήση, κατοχή ή πώληση παρανόμων αντιγράφων χωρίς την ρητή άδεια του δικαιούχου είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις". Oι κυρώσεις αυτές φτάνουν μέχρι φυλάκιση ή κάθειρξη του αντιγραφέα, αν και κυρίως επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα και αποζημιώσεις στον δικαιούχο. Oι αποζημιώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερες της διπλής τιμής αγοράς των προγραμμάτων.

Παράλληλα ο νόμος δίνει δικαίωμα στους δικαιούχους, μετά από άδεια του δικαστηρίου, να κάνουν εφόδους χωρίς προειδοποίηση στις εταιρείες που πιθανώς κατέχουν παράνομο λογισμικό και να επιθεωρήσουν τους υπολογιστές αποτρέποντας έτσι την καταστροφή ή αλλοίωση των προϊόντων της αντιγραφής. Ήδη έχουν ξεκινήσει δικαστικές ενέργειες κατά επιχειρήσεων στην Aθήνα και Θεσσαλονίκη μετά από ξαφνικές επιθεωρήσεις των δικηγόρων της BSA στην Eλλάδα.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Tύπος της Kυριακής» τον Mάρτιο του 1995