«Η Επιστροφή της Πολιτικής»

on . Posted in Βιβλία

Θέλω να ευχαριστήσω τον Ηλία Κατσούλη, όχι μόνο για την πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου του «Η Επιστροφή της Πολιτικής», αλλά και για το ίδιο το βιβλίο. Είναι το πρώτο που διαβάζω τον τελευταίο καιρό και δεν εμπεριέχει την λέξη «μνημόνιο».

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά ακόμη και τα λογοτεχνικά βιβλία ξεκινούν περίπου ως εξής: «Η ζωή τους είχε καταστραφεί από το μνημόνιο...»

Το βιβλίο του Ηλία ξεπερνά την συγκυρία. Αναλύει τα παγκόσμια τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα σε βάθος. Μας θυμίζει ότι υπάρχουν "εκεί έξω" συζητήσεις οι οποίες αν και μας αφορούν βρίσκονται μακράν της ελληνικής πραγματικότητας. Όπως γράφει και ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου του «οι αναφορές στην Ελλάδα και την ιδιαίτερη κατάστασή της, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην διάρκεια όλης της μεταπολίτευσης, είναι περιορισμένες, εντούτοις η Ελλάδα είναι συνεχώς παρούσα στα συμφραζόμενα».

Τα θέματα λοιπόν που δεν συζητάμε καθόλου στην Ελλάδα και αναλύονται διεξοδικά στο βιβλίο είναι σε χονδρικές γραμμές οι τέσσερις ενότητες του βιβλίου· οι τέσσερις μελέτες όπως λέει ο συγγραφέας.

1. Ο ορθολογικός πολίτης στην εποχή του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, ο οποίος εκτός από εργαζόμενος και καταναλωτής γίνεται (επιθετικός μάλιστα) επενδυτής του πλεονάσματος της εργασίας του.

2. Η υπέρβαση της αντίθεσης «Κράτους-Αγοράς» στον παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό.

3. Αναλύει την νέα θεωρία της ανάπτυξης η οποία πρέπει να στηριχτεί στον τομέα της γνώσης, η παραγωγή της οποίας όμως προϋποθέτει μεγάλες κρατικές χρηματοδοτήσεις κι έτσι κατά τον συγγραφέα στοιχειοθετείται το πρόταγμα της «επιστροφής στην πολιτική».

4. Το τέταρτο μέρος αναλύει τα ρεύματα και τους κινδύνους που έχει σήμερα η «νέα παγκοσμιοποίηση» ή παγκοσμιότητα (όπως είναι ο νέος όρος για την μετά την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης εποχή). Αναφέρεται στην μετατόπιση του οικονομικού κέντρου της γης προς την Ανατολή, το επικίνδυνο δέλεαρ του προστατευτισμού στην Δύση, τις αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία κ.λπ.

Το βιβλίο τιτλοφορεί τον επίλογό του "Μέλλον άδηλο, αλλά αισιόδοξο". Προβλέπονται αναστατώσεις, κατάρρευση των βεβαιοτήτων που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε, όπως το τέλος όχι της εργασίας αλλά το «τέλος της θέσης εργασίας». Ένα είναι σίγουρο: από την ογκώδη βιβλιογραφία που συγκέντρωσε ο Ηλίας Κατσούλης το μέλλον προδιαγράφεται, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον.

Πρόλογος στην παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Κατσούλη «Η Επιστροφή της Πολιτικής». Αθήνα 26.112012