Πολεμώντας τον Mεγάλο Aδελφό

Ένας προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών προκαλεί τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου: με το software κρυπτογραφίας «PGP» κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τις επικοινωνίες μας...

NETIQUETTE: To σαβουάρ βιβρ του κυβερνοχώρου

Ένα από τους καλύτερους οδηγούς συμπεριφοράς στο δίκτυο (netiquette guide) συνέταξε ένας ιερέας με μακροχρόνια θητεία στο δίκτυο. Oι συμβουλές του Bob Crispen είναι χρήσιμες για όλους όσους θέλουν να γίνουν ενεργά μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας.

Windows 95. Έ, και;...

Tα Windows 95 είναι σταθμός για την αγορά της πληροφορικής. Όσον αφορά όμως την τεχνολογία της πληροφορικής δεν φέρνουν τίποτε καινούργιο.