Η εξαίρεση στην πανδημία

Σε όλες τις χώρες οι αρνητές των μέτρων ανήκουν κατά κύριο λόγο στη Δεξιά και στην Ακροδεξιά. Στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι αντίστροφα: 55% ανήκουν στην Αριστερά, έναντι 34% που δηλώνουν δεξιοί.