Η κάθοδος των τριάκοντα

Το μεγαλύτερο κέρδος από την πρωτοβουλία της κ. Νίκης Κεραμέως είναι ότι θα δει (ή και θα μάθει) πόσες νομικές νάρκες υπάρχουν στον δρόμο για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η αμυντική διαφάνεια

Η διαφάνεια στον δημόσιο βίο δεν είναι μόνον επωφελής για τη Δημοκρατία. Είναι ένας κατεξοχήν αμυντικός μηχανισμός κάθε κυβέρνησης.