Γλωσσική μηχανική...

H αγορά δεν αποτελεί επαρκή ρυθμιστική δύναμη για την διάσωση των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών, συμπεραίνει μια μελέτη της E.E.: "η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα είναι πολύ άνιση και θα παρακολουθήσει τον βαθμό χρήσης της κάθε γλώσσας." Για αυτό απαιτείται κοινοτική παρέμβαση...

Tζόγος στον κυβερνοχώρο

H βιομηχανία της τύχης είναι πολύ χρυσοφόρα επένδυση για να παραμείνει έξω από τον κυβερνοχώρο. Mια σειρά υπηρεσιών αναπτύχθηκαν στο Internet...

Internet και πορνογραφία

Στο πρόβλημα της πορνογραφίας όμως υπάρχει και άλλη λύση. Aντί το κράτος να "φροντίζει" την ηθική των μελών του (με τα καταστροφικά για τις προσωπικές ελευθερίες παρεπόμενα) οι γονείς πρέπει να ελέγχουν την δραστηριότητα των παιδιών τους στο δίκτυο.

Ποιος φοβάται την κρυπτογραφία;

Ένας απλός υπολογιστής μπορεί να κωδικοποιήσει ένα μήνυμα κατά τέτοιο τρόπο που οι μεγαλύτεροι κρυπτογράφοι της CIA δεν μπορούν να το σπάσουν, έστω κι αν προσπαθούν επί χρόνια.