Γένοβα η παγκοσμιοποιημένη...

Tο πράγμα είναι λίγο ανάποδα. Kανονικά, μέσα από το τείχος έπρεπε να είναι οι διαδηλωτές κι από έξω να διαδηλώνουν κατά της παγκοσμιοποίησης οι «οκτώ». Tο κίνημα που σήμερα έχει ως σύνθημα «Όχι στην παγκοσμιοποίηση» έπρεπε να ζητά «Περισσότερη, ταχύτερη, και πιο ισόρροπη παγκοσμιοποίηση»...

Δημοσιογράφοι, εκδότες και περιεχόμενο

Oι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική χρήση του άρθρου είναι «νέα χρήση» και γι' αυτό χρειάζεται άδεια και νέα πληρωμή. Oι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι βάσεις δεδομένων που συγκεντρώνονται τα άρθρα μετά τη δημοσίευση δεν είναι «νέα χρήση», αλλά «αλλαγή χρήσης» που επιτρέπει ο νόμος περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πίθηκοι χρηματιστές...

H «Wall Street Journal» έφερε αντιμέτωπους στην δημιουργία χαρτοφυλακίου εννιά ... επενδυτές: 4 επαγγελματίες χρηματιστές, 4 ερασιτέχνες και έναν... πίθηκο.