Περί δεοντολογίας και άλλων υπερβολών...

Δουλειά, λοιπόν, της Aστυνομίας είναι να κάνει συλλήψεις. Δουλειά επίσης της Aστυνομίας είναι να πληροφορεί τους πολίτες για τα πεπραγμένα των ανδρών της στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου της κοινωνίας στο έργο κάθε δημόσιας αρχής. H δεοντολογία είναι καθήκον των δημοσιογράφων.