Τα μυστικά της φύλαξης

Ετσι ενώ η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοινώνει στον δικτυακό της τόπο ότι απασχολεί για την προστασία του προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λπ. «3.200 πράκτορες», στην Ελλάδα αυτά δεν μπορεί να τα μάθει ούτε η Βουλή!

Η παραπομπή του μορατόριουμ

Όταν ο κ. Τσίπρας λέει «Με το ΕΣΥ να έχει ξεπεράσει τα όριά του, (...) εσείς να μηχανορραφείτε για να εξουδετερώσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους;», κάποιος μπορεί να θυμηθεί το μορατόριουμ που είχε προτείνει.

Προστασία και αυθαιρεσία

Οι αποφάσεις περί προστασίας προσώπων «είναι μια σύνθετη διοικητική πράξη και διαδικασία» στην οποία εμφιλοχωρεί η πιθανότητα λάθους ή ακόμη και αυθαιρεσίας.

Ή βουλευτής, βουλευτής…

Το πρώτο ερώτημα δεν είναι αν η πλούσια βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει για τις ανάγκες των εκπροσώπων του έθνους και γι’ αυτό πρέπει να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα...