Σπέρνοντας τμήματα ΑΕΙ

Το «νέο» Ιόνιο Πανεπιστήμιο προϋπολογίζει σχολές στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στο Αργοστόλι, στη Λευκάδα. Δημιουργούνται Τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι κ.ο.κ.

Προληπτική γραμμή λογικής

Το πολιτικό συμπέρασμα από την άρνηση της προλητικής πιστωτικής γραμμής είναι συντριπτικό για την κυβέρνηση: δεν διδάχθηκε τίποτε, δεν έμαθε τίποτε.