Οταν η γλώσσα νόημα δεν έχει...

Πέντε χώρες μπήκαν σε σταθεροποιητικό πρόγραμμα και μόνο μία δεν βγήκε. Κι αυτό διότι με «αναπλαισιώσεις» και «δημιουργικές ασάφειες» δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.