Παραμύθια για βιβλία

Αυτό που προκύπτει από τις πανευρωπαϊκές έρευνες αναγνωσιμότητας είναι πως οι Ελληνες μάλλον ντρέπονται που δεν διαβάζουν, γι’ αυτό δηλώνουν πρωταθλητές στην αγάπη τους για το βιβλίο.

Εξετάσεις Θεσσαλονίκης

O πειθήνιος στα κελεύσματα της προϊστάμενης αρχής κ. Γαβρόγλου συνέρραψε διάφορες σκέψεις σε ένα δήθεν πρόγραμμα που θα επιτρέψει στον πρωθυπουργό να ψευσθεί ότι κατήργησε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μικρή σοβιετική ιστορία

Μια ημικρατική εταιρία ρυπαίνει. Το αρμοδιο όργανο του κράτους βάζει πρόστιμο αλλά οι υπουργοί το σβήνουν με το αιτιολογικό ότι δεν ευθύνεται η εταιρία, αλλά το ... κράτος.

Η «πλάνη του τζογαδόρου»

Οι συσσωρευμένες παθογένειες κάνουν τη «στραβή» πιο εύκολη, πιο πιθανή, πιο συχνή. Η ποιότητα του πολιτικού προσωπικού αυξάνει τρομαχτικά τις πιθανότητες να μεταμορφωθεί η «στραβή» σε καταστροφή.

Με σημαίες ευκαιρίας

Οι υπουργοί δεν είναι σημαίες. Στις λειτουργικές πολιτείες δεν ορίζονται για να συμβολίσουν κάτι. Δουλειά τους είναι να λύνουν προβλήματα, ειδικά όταν η χώρα τους βρίσκεται σε μια τέτοια κρίση.

Τα ψιλά γράμματα της δεοντολογίας

Στις ώριμες αγορές της ενημέρωσης, η αξιοπιστία είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο των ΜΜΕ. Η δημοσιογραφική ιδιότητα αναστέλλεται μόλις κάποιος αναλάβει κάποια θέση σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.