Από δομής άρξασθαι

Στην Ελλάδα έχουμε ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκτεταμένη, άναρχη και αναποτελεσματική δευτεροβάθμια και επιβαρυμένη τριτοβάθμια.

Η Πρόεδρος και η Ιστορία

Tα συμφέροντα του τόπου», που έστω αντισυνταγματικώς οφείλει να υπηρετήσει η κ. Σακελλαροπούλου, δεν τα ορίζει ο κ. Νίκος Μπίστης, ούτε η Πρόεδρος, ούτε καν η Ιστορία.

Μισθός και επανάσταση

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ Δεν παραιτούνται από τις θέσεις τους διότι θεωρούν εαυτούς υπεράνω αξιολόγησης, δεν απεργούν για να χάσουν ημερομίσθια, απλώς δεν εφαρμόζουν την βούληση όσων τους πληρώνουν.