Οι μη κρατικές οργανώσεις

Και δημοκράτες πολιτικοί έρχονται σε σύγκρουση με κάποιες ΜΚΟ. Είτε διότι οι τελευταίες επικρίνουν κυβερνητικές πολιτικές είτε διότι στο πλαίσιο του «κατόπιν ενεργειών μου…» νιώθουν να χάνουν ένα μέρος της εκλογικής τους πελατείας.

Στο τσιγάρο που κρατά…

Κάθε υπουργός Υγείας πρέπει να επικρίνεται όταν κάνει τα στραβά μάτια στο παράνομο κάπνισμα και όχι όταν τα ανοίγει, έστω περιστασιακώς…

Η μάχη κατά των «κακών»

Κανένας άνθρωπος, κανένας οργανισμός, κανένα κράτος δεν μπορεί να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. Ακόμη κι αν μπορούσε, θα ήταν πολύ ακριβό.