Εκλογές όπως παλιά

Τους τελευταίους μήνες βρέχει τροπολογίες στη Βουλή. Χαρίζονται χρέη, οικόπεδα και επιδόματα. Οποιος υπουργός περνάει από τη Βουλή κάτι «βελτιώνει».