Η αγωνιστική προϊστορία

Οσα θλιβερά ζούμε χουν κάποια αγωνιστική προϊστορία. Προ των καταλήψεων των ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη από τους ναζιστές υπήρξαν οι ετήσιες αγωνιστικές καταλήψεις.

Το γερμανικό παράδειγμα

Συναίνεση α λα ελληνικά είναι το ανέκδοτο που λέει ότι οι πολιτικοί αρχηγοί θα πουν τα χειρότερα προεκλογικώς για να συνεργαστούν αρμονικότατα μετεκλογικώς.

Η «πεφωτισμένη αδράνεια»

Με εξαίρεση τους εθνοθορυβοποιούς, όπως είναι ο κ. Σαμαράς –ο οποίος, σημειωτέον, τότε δεν είχε κανένα αξίωμα– η Ν.Δ. διά του αρχηγού της στήριξε το σχέδιο Ανάν.

Aρτζι μπούρτζι κι εθνικός λουλάς

Διαβάζοντας την παρέμβαση 160 παραγόντων της δημόσιας ζωής για τον πολιτικό γάμο ατόμων του ιδίου φύλου (που δεν είναι 160, διότι πολλοί δήλωσαν ότι δεν την υπέγραψαν) το μόνο που μπορούμε να θαυμάσουμε είναι η ασυναρτησία της.