Έγκλημα και τιμωροί

Το εξαιρετικά επικίνδυνο είναι να παράκουσαν εντολές, να έκαναν καουμποϊλίκια. Τότε κανείς μας δεν πρέπει να νιώθει ασφαλής.

Η αξιολόγηση της Ιστορίας

Τα ιστορικά και διπλωματικά αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών είναι απροσπέλαστα για τους ερευνητές ακόμη και πέραν της τριακονταετίας, που ο νόμος προβλέπει τη δημοσιοποίησή τους.

Η μεταξωτή αξιολόγηση

Ο σφιχτός εναγκαλισμός της κεντρικής διοίκησης δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα π.χ. στο ΕΜΠ σε σχέση με τα πολυτεχνεία του εξωτερικού, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. 

Κώδικας λογοκρισίας

Οι κακοί νόμοι, όταν εφαρμόζονται επιλεκτικώς, γίνονται χειρότεροι. Και όλοι οι εξωφρενικοί νόμοι επιβιώνουν επειδή ακριβώς δεν εφαρμόζονται καθολικώς...

Η λίστα Τσίπρα

Το χειρότερο με τα fake news για τα ΜΜΕ, που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι βασίζονται σε πραγματικές, αλλά χρόνιες παθογένειες και του κράτους και της εγχώριας βιοτεχνίας της ενημέρωσης.