Νυχτερίδες κι αράχνες…

«Ακόμη και δύο δεκαετίες μετά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 θα επιτρέπεται η ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε αυτόν»!

Οι τρομοκρατημένοι «τρομοκράτες»

Το «να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες» της περιόδου 2010-2019 είχε τεράστια επιτυχία. Πολλοί από εκείνους που είχαν τότε τρομοκρατηθεί, ακούνε σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και τρέχουν μακριά.

Parliament and independent authorities

The separation of powers into executive, legislature and judiciary is not for fun, nor was it done for reasons of sharing the workload. It is necessary so that these powers check each other and that none of them can threaten the rights of a single citizen.

Βουλή και Ανεξάρτητες Αρχές

Ο διαχωρισμός των εξουσιών δεν είναι διακοσμητικός. Χρειάζεται ώστε αυτές οι εξουσίες να αλληλοελέγχονται και καμία να μην μπορεί να απειλήσει τα δικαιώματα ούτε ενός πολίτη.