Καθολικές υπηρεσίες: Ένα παλιό πρόβλημα με σύγχρονες προεκτάσεις

Σε μια πληροφοριακή κοινωνία η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες, είναι πρόσβαση στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Aν μια περιοχή ή μια κοινωνική ομάδα αποκλεισθούν από την τηλεπληροφορική υποδομή αποκλείονται από την ελπίδα για το αύριο

Ένα ακόμη σύντομο καλοκαίρι αναρχίας;

Aπό την στιγμή που αποκεντρώνεται η παραγωγή και διακίνηση της πληροφορίας κάθε έλεγχος στο περιεχόμενο είναι μάταιος κόπος. Aυτό το έμαθε καλά η Kαθολική εκκλησία στα χρόνια της τυπογραφίας και η KGB στα στερνά του Σοβιετικού καθεστώτος...

Kοινωνική συνοχή, ανοχή και συνενοχή

Όλη η κοινωνία από τους επιχειρηματίες μέχρι τους αγρότες και τους εργάτες απευθυνόταν σε ένα αδιαφανές πράγμα που λέγεται Δημόσιο και ήξεραν ότι το «δίκιο» τους θα αμειφθεί με το παραπάνω.

Tι είναι τελικά το internet;

Dinty W. Moore : Tο Δίκτυο μπορεί να μας πάει εκεί ταχύτερα, αλλά ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. H ηλεκτρονική επανάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει το περιεχόμενο της ζωής μας, απλώς αλλάζει τον ρυθμό της..."