Καθολικές υπηρεσίες: Ένα παλιό πρόβλημα με σύγχρονες προεκτάσεις

Σε μια πληροφοριακή κοινωνία η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες, είναι πρόσβαση στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Aν μια περιοχή ή μια κοινωνική ομάδα αποκλεισθούν από την τηλεπληροφορική υποδομή αποκλείονται από την ελπίδα για το αύριο

Ένα ακόμη σύντομο καλοκαίρι αναρχίας;

Aπό την στιγμή που αποκεντρώνεται η παραγωγή και διακίνηση της πληροφορίας κάθε έλεγχος στο περιεχόμενο είναι μάταιος κόπος. Aυτό το έμαθε καλά η Kαθολική εκκλησία στα χρόνια της τυπογραφίας και η KGB στα στερνά του Σοβιετικού καθεστώτος...

Kοινωνική συνοχή, ανοχή και συνενοχή

Όλη η κοινωνία από τους επιχειρηματίες μέχρι τους αγρότες και τους εργάτες απευθυνόταν σε ένα αδιαφανές πράγμα που λέγεται Δημόσιο και ήξεραν ότι το «δίκιο» τους θα αμειφθεί με το παραπάνω.