Το στοίχημα με τον τουρισμό

Με ένα τόσο αγκυλωμένο και γραφειοκρατικό κράτος η οικονομία δεν μπορεί να προσαρμοστεί όπως πρέπει στις ταχύτατες μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος. 

Mέθεξη και συντηρητισμός

Η υιοθέτηση κάθε νέας τεχνολογίας αλλάζει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με τους άλλους ανθρώπους, με το κοινωνικό σύνολο. Οταν λέμε «αλλάζει», επί της ουσίας σημαίνει ότι κάτι χάνεται και κάτι κατακτάται.

Επίμεμπτος συντηρητισμός

Σε τι χρησιμεύει –όχι η αξιολόγηση της διαγωγής , που είναι αναγκαίο εσωτερικό εργαλείο για την καλή λειτουργία του σχολείου, αλλά– η αναγραφή της στα πιστοποιητικά σπουδών για μετά το σχολείο;