Καταπολεμώντας την ανεργία

on . Posted in Κράτος

Ενας από τους νόμους απελευθέρωσης της επιχειρηματικότητας («για να έρθει η ανάπτυξη», «να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας», μπλα, μπλα, μπλα...) είναι ο 3982/2011. Ψηφίστηκε στη Βουλή εν χορδαίς και οργάνοις. Τον υπέγραψαν φαρδιά πλατιά τον Ιούνιο του 2011 ο κ. Κάρολος Παπούλιας, οι υπουργοί Γιάννης Ραγκούσης, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κ.ά. και μεταξύ άλλων προέβλεπε «την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων... περί επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων...». Ηταν αναγκαίος διότι σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση διαπιστώθηκαν «δυσκολίες στην πρόσβαση στο επάγγελμα μέσω α) της καθιέρωσης μεγάλου αριθμού αδειών β) υπερβολικών απαιτήσεων προϋπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, «ο νόμος έκανε μια τομή... Προέβλεψε τη δυνατότητα υποκατάστασης της προϋπηρεσίας με την παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από εξειδικευμένους για τον σκοπό αυτό φορείς...». Η τομή, δηλαδή, είναι το θεμέλιο της νεωτερικότητας: η εκπαίδευση μπορεί να αντικαταστήσει τη «μαθητεία», η οποία ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της επαγγελματικής οργάνωσης στον Μεσαίωνα, δηλαδή των «συντεχνιών» με την πρωταρχική σημασία του όρου.

Η επανάσταση, λοιπόν, του 3982/2011 αντικαθιστούσε την προηγούμενη συντεχνιακή νομοθεσία η οποία, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων, προέβλεπε ότι «για τον χειρισμό μηχανημάτων έργων, η εξειδικευμένη αλλά και πολυετής, σε αρκετές περιπτώσεις, προϋπηρεσία αποτελούσε τη μοναδική οδό απόκτησης της σχετικής άδειας». Αυτό ήταν κακό και για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να βρουν χειριστές μηχανημάτων έργων όποτε τους χρειάζονται, αλλά και για τους ανέργους που δεν μπορούν να δουλέψουν (έπειτα από κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης) αν δεν έχουν πολυετή... προϋπηρεσία.

Ο νόμος προέβλεπε και τα επόμενα βήματα απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, δηλαδή ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα καθορίζει «τους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα και βαθμίδα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι συντεχνίες μένουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με το υπόμνημα διαμαρτυρίας που έστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας προς τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο (8.4.2014), το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ετοίμασε ο τελευταίος αναιρεί την απελευθέρωση του επαγγέλματος διότι «ορίζει ότι η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αντικαταστήσει την προϋπηρεσία μόνο σε ποσοστό 25%!!!». «Το περιεχόμενο του εν λόγω σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος», σημειώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών, «υπονομεύει ευθέως την εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη... Πέραν πάσης αμφιβολίας, η γραμματική διατύπωση του νόμου, η βούληση αλλά κυρίως το πνεύμα και ο σκοπός του νόμου ήταν με την καθιέρωση εξειδικευμένων προγραμμάτων... να αντικατασταθεί-υποκατασταθεί η προϋπηρεσία...».

Πώς είπαμε ότι πάει η μάχη της καταπολέμησης της ανεργίας, ειδικά των νέων που δεν έχουν καμιά προϋπηρεσία; Ας μην ανησυχούν. Η ανάπτυξη έρχεται, χπου θα ’λεγε και ο πρωθυπουργός. Στην επόμενη γωνία είναι...

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 2.5.2014