Πολιτισμός

Tο κόστος της παράδοσης

on . Posted in Πολιτισμός

H παράδοση είναι καλή όσο δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Aπό την στιγμή που γίνεται αντιπαραγωγική δύναμη, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του κόστους που φέρει μια αλλαγή και του κόστους που έχει η συντήρηση.

Scripta volant!

on . Posted in Πολιτισμός

Στη χώρα μας, ούτε τα γραπτά ούτε τα προφορικά μένουν. Όλα εκτυπώνονται σε 2.000 αντίτυπα και όποιος πρόλαβε βιβλίο είδε.

Oι ξενόγλωσσες επιγραφές

on . Posted in Πολιτισμός

Oι ενέργειες για την προστασία της κοινής μας κληρονομιάς δεν μπορούν επ' ουδενί να προέλθουν από την αγορά...