Γενικά

Το αόρατο χέρι της τεχνολογίας

on . Posted in Γενικά

Οπως κανείς δεν μπορούσε να ξέρει πού θα οδηγούσε η λύση του Γουτεμβέργιου, έτσι σήμερα δεν φανταζόμαστε πού οδηγεί η νέα τεχνολογία.

Το «τρίτο κύμα» της πολιτικής

on . Posted in Γενικά

Τώρα υπάρχουν τα εργαλεία ώστε περισσότεροι να συμμετάσχουν στην πολιτική διαδικασία και να ελέγξουν τα πεπραγμένα των πολιτικών.

Wikinomics, η συμμετοχική οικονομία

on . Posted in Γενικά

Η συνεργατική οικονομία αποκεντρώνει και τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων της. Λειτουργεί περίπου, όπως η εξέλιξη των ειδών στη βιολογία.

Η «προστασία» της φλόγας

on . Posted in Γενικά

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελληνική Αστυνομία κατάντησαν τη χώρα που εξήγαγε τη Δημοκρατία σε όλο τον κόσμο να εισάγει την κινεζική καταπίεση διά της πλαγίας.