Που πάει ο κόσμος;

Οι εικόνες που έρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό είναι φριχτές. Ο ανθρώπινος πόνος δεν μπαίνει στο καντάρι της στατιστικής. Ένας αδικοχαμένος άνθρωπος αξίζει όσο χίλιοι, και όσο ένα εκατομμύριο. Μόνο που πάνω σε αυτές τις εικόνες και σε αυτές τις στατιστικές της φρίκης κάποιοι βγάζουν τις δεισιδαιμονίες τους στο παζάρι.

Η βάσανος του καθήκοντος

Ένα ψυχολογικό πείραμα του 1974 δείχνει ότι οι άνθρωποι που ενεργούν υπό διαταγές είναι ικανοί για το άφατο κακό. Το ίδιο πείραμα έδειξε ότι, παρ' όλα αυτά, υπάρχει ελπίδα...

Στην εποχή της «δασαπαγορεύσης»

Η τροπολογία Πάχτα δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχαν οι καλβινιστικού τύπου αγκυλώσεις στην διαχείριση του περιβάλλοντος. Δεν θα υπήρχε διαφθορά αν δεν υπήρχε χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της γης που δημιουργεί τεράστια κέρδη.

Διάλογος για τα δάση

Η εξιδανίκευση του «ιδεαλιστικού χθες» και η δαιμονοποίηση του «υλιστικού σήμερα» αποσιωπούν τα μύρια προβλήματα του παρελθόντος και τις μύριες κατακτήσεις του παρόντος.

Η επιστήμη και τα δικαστήρια

Είναι βαθύτατα ενοχλητικό και προσβλητικό για την χώρα μας, «δημοσιογράφοι» να ζητούν την απέλαση επιστημόνων, για τις απόψεις τους. Και μάλιστα στον 21ο αιώνα...