Ρυθμίζοντας τις... σφραγίδες

Με το άρθρο 272 του πολυνομοσχεδίου ορίζεται η σφραγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, «η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός κύκλος των οποίων έχει διάμετρο τέσσερα εκατοστά του μέτρου».

Η βρώμικη έξοδος

... αποτέλεσμα της λεβέντικης διαπραγμάτευσης που κατέληγε «θα μας τα δώσουν, δεν τους συμφέρει να μη μας τα δώσουν».

Τα προβλήματα της ισότητας

Αν η ισότητα στις κοινωνίες ήταν φυσική, δεν θα χρειαζόταν ούτε κράτος πρόνοιας, ούτε «αναδιανομή πλούτου, κοινωνική προστασία, στήριξη των μικρών απέναντι στους μεγάλους, των ανίσχυρων απέναντι στους ισχυρούς».