Περισσότερο άχρηστο κράτος

Η ίδρυση νέων φορέων συνήθως χρειάζεται κάποια δικαιολογία. Ενα συμβάν που ταρακουνά την κοινωνία, και για το οποίο την επόμενη μέρα ο υπουργός απαντά εκ του προχείρου.

Προληπτική γραμμή λογικής

Το πολιτικό συμπέρασμα από την άρνηση της προλητικής πιστωτικής γραμμής είναι συντριπτικό για την κυβέρνηση: δεν διδάχθηκε τίποτε, δεν έμαθε τίποτε.

Ακριβά μου ολιγοπώλια

Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς ευρέως διαδεδομένων καταναλωτικών προϊόντων δεν συζητήθηκε σχεδόν καθόλου στα χρόνια της κρίσης.