Η βρώμικη έξοδος

... αποτέλεσμα της λεβέντικης διαπραγμάτευσης που κατέληγε «θα μας τα δώσουν, δεν τους συμφέρει να μη μας τα δώσουν».

Τα προβλήματα της ισότητας

Αν η ισότητα στις κοινωνίες ήταν φυσική, δεν θα χρειαζόταν ούτε κράτος πρόνοιας, ούτε «αναδιανομή πλούτου, κοινωνική προστασία, στήριξη των μικρών απέναντι στους μεγάλους, των ανίσχυρων απέναντι στους ισχυρούς».