Επιλεκτική εφαρμογή των νόμων;

Φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται πάντα και παντού και όχι όπως ορμηνεύει ο κ. Ντογιάκος, «σε αυτούς τους ολίγους» που «χλευάζουν και απαξιώνουν δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς».

Οι εποχικοί νόμοι

Συνήθως οι κυβερνήσεις έχουν πολύ πιο πιεστικές ανάγκες για να ασχοληθούν με θέματα ήσσονος (για αυτές) σημασίας, με αποτέλεσμα οι «εποχικοί νόμοι» να μένουν για να χρησιμοποιηθούν από αυταρχικούς ηγέτες ή δικτάτορες.

Ο διαγωνισμός της οργής

Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων εκδημοκρατίστηκε και η οργή. Ολοι άνοιξαν το σακούλι των παλιών δημοσιογραφικών επιθέτων, που ποτέ δεν είχαν κάποιο ενημερωτικό αποτέλεσμα.