Παρ' ολίγον πατέντα και στο GIF

H προσπάθεια της UNISYS να εισπράξει δικαιώματα από τη γνωστή μέθοδο απεικόνισης GIF επειδή θυμήθηκε ότι είχε κάποτε αναπτύξει την μέθοδο συμπύκνωσης των εικόνων LZW