Η εμπορική λογοκρισία

Μπορεί η «2004 Α.Ε.» να μην έχει χιούμορ, εισάγει όμως νέα λογοκριτικά ήθη στον τόπο μας και συγκεκριμένα την «εμπορική λογοκρισία», που είναι κοινός τόπος στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες

Η φανταστική ιδιοκτησία

Η κοινοκτημοσύνη της γνώσης δημιουργεί μακροπρόθεσμα πρόοδο και όχι η περίφραξή της πληροφορίας με συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

O πόλεμος των... DVD

Ένα πρόγραμμα ξεκλειδώματος στις ΗΠΑ ξεσήκωσε δικαστική θύελλα. Απαγορεύτηκε, αλλά κυκλοφορεί σε... μπλουζάκια και διδάσκεται στα πανεπιστήμια.

Το παραμύθι της πειρατείας

Κάθε λίγο και λιγάκι που η ζωή ή η τεχνολογία αρχίζει να απειλεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών που διαχειρίζονται την μουσική κληρονομιά του κόσμου, τα στελέχη των εταιριών αυτών αρχίζουν να σκούζουν το γνωστό παραμύθι της πειρατείας.