Το ιδιωτικό και το δημόσιο

Το ιδιωτικό προστατεύεται όταν είναι αμιγώς ιδιωτικό. Από τη στιγμή που γίνεται στη δημόσια σφαίρα παύει να είναι ιδιωτικό. Γίνεται δημόσιο. Αλλιώς είναι κάλυμμα για κάθε είδους αυθαιρεσία.

Ο 73χρονος και η 42χρονη...

Οταν υπάρχει δίωξη κατά ενός πολίτη από τις αρχές αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Δεν ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα του διωκόμενου, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ο αναγκαίος στη δημοκρατία έλεγχος των δημόσιων αρχών.

Η «προστασία» της φλόγας

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελληνική Αστυνομία κατάντησαν τη χώρα που εξήγαγε τη Δημοκρατία σε όλο τον κόσμο να εισάγει την κινεζική καταπίεση διά της πλαγίας.